Smyslová aktivizace – podzim

Žáci základní školy v Novém Bohumíně si v rámci smyslové aktivizace prohlíželi základní druhy jehličnatých a listnatých stromů prostřednictvím reálných exemplářů listů, větviček a šišek. Věnovali také pozornost tvarům listů a jejich barevným odstínům.  Kromě toho sledovali videa o podzimní přírodě. V rámci výtvarné činnosti žáci s pomocí pedagogů tvořili kompozice z listů, přírodnin a sádrových odlitků zobrazující, jak zvířata shromažďují potravu pro zimu a jak se připravují na zimní spánek. V průběhu těchto aktivit také zažívali vůně jehličí, kůry stromů,  mechu a hub, což přispívalo k celkovému smyslovému vnímání přírodního prostředí.

Related Works