Sváteční týden před Velikonocemi s žáky SŠ Starý Bohumín

Ve svátečním týdnu před Velikonocemi jsme společně s žáky SŠ ve Starém Bohumíně prožili Vjezd Ježíše do Jeruzaléma – Květná neděle, Poslední večeři Krista, umývání nohou – Zelený čtvrtek a Sederovou slavnost na připomenutí si vyjití izraelského lidu z egyptského otroctví. Také Ježíš z Nazareta ji slavil každý rok. Během poslední velikonoční večeře, kterou slavil se svými učedníky, jim Ježíš nově vysvětloval její smysl. Odtud pochází, co známe a slavíme jako Večeři Páně. 

Related Works