Svatý Martin na SŠ Ostrava

Svátek sv. Martina jsme oslavili v rámci barevného týdne již v pátek. Oblékli jsme se všichni do bílé barvy. Po ranním kruhu jsme si v prezentaci představili legendu o sv. Martinovi a o spojených s tímto dnem pranostikách a zvycích (včetně těch kulinářských – svatomartinská husa, svatomartinský rohlíček apod.) Následně jsme vyplňovali grafomotorické a pracovní listy spojené s touto tematikou a z papíru jsme si udělali bílou „svatomartinskou“ husu. Nakonec jsme zhlédli dokument o tradicích tohoto svátku v českých zemích.

Related Works