Světový den luštěnin na SŠ Ostrava

Na naší škole jsme si 10. února připomněli světový den luštěnin. Je to poměrně nový svátek (slaví se od roku 2016), který má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti
o výhodách a přínosech luštěnin nejen pro naše zdraví, ale i pro naši krajinu. Toto vše jsme si připomněli a pustili si i poučný dokument o luštěninách. Každý
z žáků naší třídy si také svou fazoli pečlivě zasadil a nakonec na fazolích si žáci i pochutnali …

Related Works