Světový den porozumění autismu v SŠ Starý Bohumín

2. dubna se žáci středních tříd naší školy připojili k osvětové kampani „Rozsviťme si modře“. Modrá barva je barva komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které lidé s PAS – poruchou autistického spektra – mají největší problém. Svým zapojením žáci vyjádřili respekt a solidaritu všem lidem s PAS. 

Related Works