Světový den prevence týrání a zneužívání dětí je 19. listopadu

Naše škola se přihlásila k výzvě, kterou vyhlásilo Centrum Locika. Tato výzva se jmenuje Bubnovačka. Bubnováním symbolicky dáváme hlas týraným a zneužívaným dětem, upozorňujeme na tuto problematiku. Žáci spolu s pedagogickými pracovníky hovořili o problému týraných a zneužívaných dětí. Nacvičili krátký hudební vstup s bubnováním. 14. listopadu jsme na náměstí Svobody všichni hráli na rytmické nástroje a bubny a naplnili tak poslání této výzvy – Bubnujeme, ať je děti slyšet. Naše snažení přijel natočit redaktor a kameraman z televizního informačního kanálu TIK v Bohumíně. Po ukončení akce máme pěkný pocit z toho, že jsme dokázali podle svých možností upozornit na problematiku týraných a zneužívaných dětí a tak jim pomoct.

Related Works