Světový den vody v ZŠ v Bohumíně

Ve středu 22. března 2023 jsme si jako každý rok připomínali světový den vody. Tento den jsme oslavili, abychom si uvědomili, jak je voda pro naši planetu důležitá. Žáci se zamýšleli nad významem vody, dozvěděli se jaké existují skupenství vody, jak jednotlivé druhy vypadají a jak se tvoří. Každý žák si také vyrobil kapku vody z modrého balonku plněného moukou. Poslední kapkou v našem programu byl malý dáreček v podobě pití Relax, který si žáci mohli za odměnu vypít.

Related Works