Tradiční besídka pro rodiče ZŠ Český Těšín

Letos jsme museli kvůli nemocnosti žáků přesunout naši tradiční vánoční besídku na leden 2023. Žáci a pedagogové připravili pro rodiče dramatizaci vánočního příběhu se zpěvy. Rodičům jsme vytiskli speciální zpěvníček všech zpívaných písní. Společný zpěv nás pedagogů, žáků i rodičů se stal důležitým „dramaturgickým“ prvkem našeho vystoupení. Pro rodiče jsme měli připravený malý dárek s křesťanským poselstvím. Besídka není jen o snaze, aby se vystoupení vydařilo, ale je i o možnosti být spolu. Proto jsme pro rodiče a příbuzné našich žáků připravili posezení s občerstvením.

Related Works