VÝLET S MATEŘSKOU ŠKOLOU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Ptáte se, jestli máme rádi léto? Pak hlasitě voláme ANO. A výlety? Ještě hlasitější ANO!  A tak jsme se ve čtvrtek 15.6. vydali s dětmi z naší mateřské školky a některými rodiči na výlet vláčkem do Bystřice. A co tam? Jeli jsme navštívit lidového sochaře – řezbáře pana Jiřího Wawrosze. První překvapení nás čekalo hned u vrátek, ve kterých nás přivítal milý a srdečný pán, oblečený v lidovém kroji. Na hlavě klobouk, který jsme si pak vyzkoušeli, na sobě vyšívanou košili a vestu. Tak milé a krásné přivítání jsme ani nečekali. A přišlo druhé překvapení, hra pana Wawrosze na vlastnoručně vyřezávané fujaře. Dostali jsme pozvání na jeho zahradu, kde jsme mohli obdivovat vyřezávané sochy: ovečky, kozy, Krakonoše a další. A také jsme měli možnost na zahradě si poběhat, občerstvit se. No a pak následovala prohlídka sochařova bohatého díla uvnitř domu Wawroszových. Obdivovali jsme Hurvínka se Spejblem, do detailu propracovaného krokodýla, různé dýmky, originální anděly, lidové mísy, „Věstonickou Venuši“, různé postavy a nespočet dalších a dalších. Nestačili jsme vše obdivovat.
Velké poděkování patří panu Wawroszovi a jeho manželce za milé přijetí, občerstvení, ochotu nás provést svým domem, abychom se pokochali jeho dílem, ale také za dárečky, které věnoval každému dítěti v podobě dřevěné vyřezávané chaloupky. Vlastně se nám ani nechtělo odcházet, ale pokračovali jsme dále, prošli jsme se okolím říčky Hluchová, zastavili se na dětském hřišti. A nezbývalo nic jiného, než se opět vrátit vláčkem do Českého Těšína. Na tento výlet, i na manžele Wawroszovy, budeme dlouho vzpomínat.

Related Works