Výstava k Roku mezigenerační vztahů v Karviné

Celý rok 2023 probíhá v duchu spolupráce mezi generacemi. Pro pobočku v Karviné je také důležitá spolupráce se zákonnými zástupci a opatrovníky žáků. Uspořádali jsme proto výstavu, která bude do konce školního roku zdobit plot před školou. Tématem výstavy je „Rodina“. Jinak šedý plot se proměnil v pestrobarevnou expozici a stal se místem setkávání rodinných příslušníků, kteří se zde zastavují, vzniklá díla komentují a snaží se odhadnout, který z obrazů znázorňuje právě jejich rodinu. Myslíme, že se všechny výtvarné počiny povedly a zpříjemňují žákům i zaměstnancům příchod do školy.

Related Works