Výstava na zámku Fryštát v Karviné

Výstavu si většinou představíme jako soubor obrazů vyvěšených na zdech galerie. Expozice Rudolf II., která byla k vidění na zámku Fryštát v Karviné, nám poskytla k vidění mnohem více. Žáci SŠ Karviná si mohli užít multimediální výstavu, která využívala moderní technologie, projekce a v neposlední řadě
hologram. Celou výstavou nás provedl „oživlý“ císař Rudolf II., který nám skrze obrazovky přiblížil svůj život, vyprávěl o své lásce k umění, představil svou bohatou sbírku a korunovační klenoty. Zajímavým prvkem výstavy byly i velké truhlice s diorámaty, kde jsme ve zmenšené podobě mohli vidět výjevy jako daleké plavby lodí, nebo samotnou korunovaci českého krále. Nechyběly ani reprodukce slavných obrazů Giuseppe Arcimbolda, ve kterých autor využil pro sestavení portrétu ovoce, zeleninu a květy. Vzácným exponátem pak byly knihy ze 17. a 18. století. Žáci byli výstavou ohromeni a její návštěvu si moc užili.

Related Works