Výtvarné tvoření – ŠD Nový Bohumín

Rádi s Vámi sdílíme naše akce školní družiny, avšak pro tentokrát bychom se rádi podělili o našem společném tvoření.
Konec května jsme totiž zakončili tématem hmyzu – konkrétně tvorbou včelího úlu z toaletních roliček. Každý se podílel dle svých možností. Jedni barvili toaletní roličky na úl, někdo jiný zase mačkal z krepového papíru kuličky, ze kterých se tvořily květiny. Někteří samostatně a jiní s pomocí si vytvořili každý svou včelku a pak se to dalo celé dohromady. Je hezké vidět, že i když se každý podílí svou části na projektu, která se může někdy zdát bezvýznamná, nakonec z toho vyjde krásné dílo, protože každá pomoc
a každý čin se počítá a má užitek.

Vychovatelka
Marcela Sovišová

Related Works