Výuka o ptáčcích v MŠ v Českém Těšíně

Třetí týden v lednu jsme se u nás v MŠ Slezské diakonie v Českém Těšíně učili o životě ptáčků, kteří u nás zůstávají celou zimu. Každý den jsme se seznámili s jedním ptáčkem. Postupně jsme tak poznali kosa, sýkorku, vrabečka a vránu. Dozvěděli jsme se, co jedí, kde v zimě bydlí, jak zpívají a jak vypadají. Zatančili jsme si se sýkorkou a vrabečkem. Zahráli jsme si hru o kosovi. Zpívali jsme ptačí písničky. Společně jsme ptáčkům zanesli zobání do ptačí budky v blízkém parku a taky jsme jim vytvořili lojové ruličky se semínky, na kterých si v tomto chladném počasí mohou pochutnat. V pátek jsme si zopakovali všechno, co jsme se za celý týden dozvěděli.
asistentka Mgr. Eva Retmaniaková

Related Works