Zapojení žáků ze Starého Bohumína do soutěže Ex Libris

Žáci SŠ a ZŠ pobočky ve Starém Bohumíně se zúčastnili soutěže Ex libris 2023 pořádanou ZUŠ Bohumín. 
Téma “Babičko, dědečku vyprávěj “ přijali s nadšením. Každý žák si zhotovil svou Knihu
vzpomínek. Jednotlivé knížky pak jako listy tvořily korunu stromu plnou vzpomínek na milé prarodiče. 
Porota společnou práci žáků ocenila. Čestné uznání za souhru mezi učitelem a žáky nám
udělalo velkou radost, stejně jako zvláštní cena Komise pro výchovu a vzdělávání.

Related Works