1) Žák L.L. využívá tablet iPad, který jsme získali jako podpůrné opatření, k cvičením vedoucím k rozvoji jemné motoriky. V tomto případě, se uskutečňuje Komenského “Škola hrou”,

protože žáka toto cvičení baví, provádí jej se zájmem a pokouší se dotykem ruky vybarvit i ty nejmenší dílky mozaiky zobrazené na displeji přístroje. Tablet je opravdu vhodnou a efektivní

školní pomůckou pro rozvoj žáků ve více oblastech – rozumové, ale i motorické, dle druhu postižení žáka. V těch činnostech, které žáky baví, pak následně dělají pokroky.

 

2) Tento obrázek zobrazuje práci skupiny žáků a paní učitelky v předmětu příprava pokrmů. Při pozorném pohledu je zřejmé, že všichni zúčastnění pracují velmi zaujatě, se zájmem. Praktické činnosti,

které jsou hlavní náplní ve výuce střední školy praktické, mají velký význam pro tuto skupinu handicapovaných žáků. Úspěch, tedy dobré jídlo, svačina, či chutný nápoj je pro ně povzbuzením a motivací k

dalšímu učení se novým dovednostem. A v neposlední řadě si i na vlastních výrobcích pochutnají. Předmět Příprava pokrmů je jedním z nejoblíbenějších v celém spektru předmětů, které jsou náplní střední školy

praktické.

 

3) Nedílnou součástí výuky handicapovaných žáků je rehabilitace a rozvoj motorických schopností. Naše škola disponuje mnoha druhy, někdy i velmi finančně náročných pomůcek. Patří mezi ně i pomůcka na

obrázku. Jde o motomed a žákyně P. Š. si jej i při svém velmi těžkém postižení užívá. Tento přístroj, spolu s vertikalizačním zařízením, zlepšuje její fyzickou a duševní kondici a je pro kvalitu jejího života nesporným

přínosem.