V úterý 16. října 2018 se uskutečnila komentovaná vycházka studentů SŠ pobočky v Českém Těšíně na Piastovskou věž. K vycházce byli přizváni také žáci Základní školy. Zasvěcený komentář nám poskytly dvě pracovnice Městské knihovny Český Těšín. Během vycházky jsme měli několik zastavení na české i polské straně řeky Olše, na kterých jsme se dozvěděli „spoustu“ informací o historii a současnosti města. Dokonce pracovnice knihovny naše studenty a žáky ze znalostí prozkoušely. A ti dopadli výborně. Nakonec jsme dostali krásné ilustrace Piastovské věže, komiks „Dvě města nad jednou řekou“ a malovanou mapu Českého Těšína.
Určitě to nebyla naše poslední společná akce….