V rámci pracovní výchovy se snažíme žáky seznamovat se stroji a přístroji běžného použití. Někteří se pouze dívají a pozorují, co se to děje, jiní si práci sami rádi vyzkoušejí. Na přiložené fotografii máme zdokumentováno s jakou radostí se žáci učí šít na šicím stroji.

zapsala Renáta Zapletalová