Bohoslužba na faře

V neděli 5. září 2021 se konala bohoslužba k zahájení školního roku 2021/2022 na faře Slezské církve evangelické a. v. v Novém Bohumíně.

Pan farář Mgr. Roman Brzezina se pomodlil za všechny žáky, učitele, asistenty pedagogů a rodiče žáků, popřál všem bezkovidový a úspěšný školní rok. Zmínil se i o působení Slezské diakonie na území města Bohumína a všichni jsme si uvědomili, jak je důležité, že v našem městě máme tuto školu, kterou mohou navštěvovat děti od mateřské až po střední školu. Společně jsme se pomodlili a zazpívali. A protože je evangelický kostel v rekonstrukci, velmi rádi všichni přítomní přispěli na jeho opravu.

Miriam Viciaňová