Canisterapeutický den návštěva Rachel a Sofie

Když jsme ve výuce v rámci výběru tematických dnů zmínili možnost návštěvy canisterapeutické smečky, zavládlo u žáků čisté nadšení.

V tu chvíli dal náš pedagogický sbor hlavy dohromady a zvažoval možnosti. Oslovili jsme slečnu Veroniku z Beskydského psího centra, která naší prosbě vyhověla a my jsme tak mohli studentům splnit jejich velké přání.
Den D se odehrál 20. 9. 2021, kdy do naší školy na ulici Štramberská zavítala cvičitelka Veronika s fenou Rachel a Sofií. Žáci i personál se psími kamarády okamžitě navázali blízký kontakt a užívali si společné chvíle. Hlavní náplní této návštěvy byl workshop „Staráme se o pejska“, na kterém cvičitelka předváděla základní dovednosti péče o psa. Studenti si vyzkoušeli psa nakrmit, vyčesat a trénovat. Došlo ale také i na zábavu v podobě psích hraček a frisbee.
Celá akce byla vysoce hodnocena jak ze strany žáků, tak ze strany paní cvičitelky, která nám dala příslib, že do naší školy do konce kalendářního roku ještě zavítá!

Related Works