Den české státnosti na ostravské SŠ

Proč máme 28. září státní svátek? Tento den se slaví Den české státnosti, známý spíše jako svátek sv. Václava, českého knížete. Žáci SŠ v Ostravě si připomněli život Václava a jeho význam pro stát. Ukázali jsme si, kde všude je přítomna stopa po sv. Václavu (náměstí a socha sv. Václava v Praze, svatováclavská koruna, dvacetikorunová mince, houby václavky, vitráže v křesťanských chrámech). Naši studenti si právě jednu takovou „vitráž“ zkusili vybarvit, vyrobili si i figurku sv. Václava na koni a vyzkoušeli si i vyrobené „korunovační klenoty“.

Related Works