Návštěva ze Slovenska v Karviné

V rámci projektu „Podaj mi ruku“, do kterého je zapojena naše škola a Spojená škola v Púchově, jsme měli v Karviné vzácnou návštěvu.
Ze Slovenska k nám přijeli pedagogové, kteří pracují s podobnou skupinou žáků jako u nás.
Kromě pobočky v Českém Těšíně navštívili i tu naši v Karviné. Přichystali jsme pro ně bohaté pohoštění, u kterého jsme mohli dlouze debatovat a vyměnit si cenné rady
a zkušenosti z praxe. Připravili jsme prezentaci o Snoezelenu, ve které se dozvěděli o historii a podstatě tohoto konceptu. Pozvali jsme je i na zážitkovou hodinu v našem Snoezelenu, kde se mohli na vlastní kůži přesvědčit, jak výuka v relaxační místnosti probíhá. Ve třídě bylo k vidění i nepřeberné množství pomůcek, které využíváme k výuce, komunikaci i k relaxaci.  Program pokračoval i v odpoledních hodinách návštěvou zámku Fryštát.
Myslíme, že návštěva byla přínosem pro všechny zaměstnance školy a těšíme se na další spolupráci.

Related Works