Den zahrady – MŠ Český Těšín

V úterý 11. 5. 2021, mateřská školka se základní školou, oslavili DEN ZAHRADY. Akce byla zahájena slavnostně, zpěvem jarních písní v altánku zahrady s kytarou. Na děti čekalo šest stanovišť, zde plnily zajímavé úkoly: Třídění odpadu – plasty, papír a bioodpad, praní a věšení prádla pomocí kolíčků, sázení brambor a setí semínek pšenice, pojmenování zvířat a správné přiřazování mláďat k dospělým, hledání fazolí v obilí, čištění studánky. Dětem se soutěže líbily, pilně a s nadšením se zapojily do plnění všech úkolů. Na závěr byli všichni účastníci odměněni sladkým nanukem, medailí a do tříd si odnesli pšenici zasetou do kelímku, aby mohli pozorovat růst rostlinky.

Related Works