Knihovna ve školce

Za školkovými dětmi ze třídy Sluníček a Berušek přišla paní z knihovny s příběhem O CHAMELEONOVI, KTERÝ HLEDAL SVOU MAMINKU. Děti pozorně poslouchaly čtení paní knihovnice a sledovaly obrázky k příběhu, když tu najednou se objevily i skutečné postavičky /loutky – které dětem ten příběh ještě více zpřítomnily. Čtení bylo moc hezké a dětem se velmi líbilo. Už teď se těšíme na příští setkání.

Related Works