Terapeutický výcvik Snoezelen v Českém Těšíně

Žáci střední školy Slezské diakonie v Českém Těšíně si od 8. – 10. září 2021 užívají multisenzorického prostředí a aktivit vedených členkou světové rady odborníků Snoezelen Association Multisensory Envoronment a prezidentkou ISNA-MSE v ČR a SR, PhDr. Mgr. Renátou Filátovou. Je to vysněný začátek školního roku 🙂

Related Works