Výuka s paní ředitelkou na ZŠ v Českém Těšíně

Každou středu trávíme na pobočce Třanovského v Českém Těšíně první dvě vyučovací hodiny s naší paní ředitelkou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D.
V rámci řečové výchovy paní ředitelka vypráví žákům příběhy z Bible, které doprovází velmi pěknou a názornou dramatizací. Herci jsou zde také samotní žáci a vždy si to náležitě užívají.
Paní Filipková má vždy připravené dokonalé rekvizity a po skončení příběhu s žáky také pomůcky k tvoření, které souvisí s probíraným tématem.
Následující fotodokumentace vystihují pohodovou atmosféru a zážitky z těchto hodin.
Děkujeme tímto paní ředitelce za takto příjemně strávené chvíle.
Žáci a zaměstnanci pobočky.

Related Works