V naší třídě jsou jedny z nejoblíbenějších činností  hodiny hudební výchovy. Obvykle spojíme naše dvě třídy základní školy.  Všichni žáci se moc těší, když začneme chystat hudební  nástroje a  doprovodný klavír, na který nám hraje naše paní učitelka. Žáci se sesednou kolem do půlkruhu, každý si vybere svůj oblíbený hudební nástroj a začínáme. Procvičujeme svoje známé písničky  a  k tomu se učíme vždy nějakou novou, neznámou. Používáme nejen hudební nástroje, ale také doprovodné obrázky pro lepší zapamatování  písniček. Někteří žáci by rádi zpívali a hráli celé dopoledne, ale to není možné, protože se musíme věnovat ještě dalším předmětům…

Renáta Zapletalová