Veselý karneval
V měsíci únoru se lidé odpradávna veselili na karnevalech, snad také proto, aby si zpříjemnili
dlouhý zimní čas. Také pedagogové a žáci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie se rozhodli rozveselit
prostory odloučeného pracoviště ve Starém Bohumíně.
Rej masek, tanečků a soutěží byl uspořádán v pátek 8. února 2019. Již několik dní před zahájením
karnevalu se všude pilně pracovalo na originální výzdobě. Třída, ve které karneval probíhal, byla
ověnčena nafukovacími balónky, pestrobarevnými řetězy z krepového papíru, barevnými květinami,
stuhami, girlandami a karnevalovými čepičkami. Na prostřených stolech se nabízelo bohaté
občerstvení včetně ovocných mís.
Všichni účastníci se připravili na karneval opravdu zodpovědně. Velké poděkování náleží rodičům
žáků, kteří svým dětem vyrobili nepřeberné množství rozmanitých masek. K vidění byl rytíř se
svým panošem, medvěd chlupáč, policista, mlynář, ovce, myška i s pastičkou, klaun s kouzelníky,
přišla také Pipi dlouhá punčocha s opičkou a další krásné masky. Po závěrečné přehlídce a
představení masek udělila porota všem diplom a medaili za účast na karnevalu.
Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, veselí a nadšení, o kterém svědčí pořízené
fotografie.
M. Doboš a H. Hudečková