Den stromů v Karviné

V rámci projektového týdne jsme si v Karviné připomněli Den stromů. Po zhlédnutí videa o lesích jsme si vyprávěli, čím jsou stromy pro nás přínosné, jak je musíme ochraňovat a starat se o ně. Třídili jsme stromy na listnaté a jehličnaté. Podle listů a plodů jsme poznávali názvy stromů. Do poznávací části jsme zapojili také hmat – žáci si osahali kůru stromů, větve, listy, jehličí i šišky. Na kulisy stromů jsme přiřazovali květy, listy, šišky a ptáčky. Nechybělo také počítání letokruhů či samotná malba a kresba stromů různými technikami.

Mgr. Anna Tomášek Jursová

Related Works