Proměny stromů ve výtvarných technikách v ZŠ Nový Bohumín

Povídali jsme si o významu stromů pro náš život. Žáci měli také možnost osahat si různé listy a další přírodniny, které ke stromům patří. Výtvarné ztvárnění stromů žáky zaujalo nejvíce. 

Related Works