Tři králové- družina Nový Bohumín

Prosím o schválení a vložení na web školy.

V družině v Novém Bohumíně jsme si připomněli tradici příchodu Tří králů.

Z papíru si žáci vyrobili koruny, vystřihli hvězdičky a ozdobili. Společně jsme si vyrobili i hvězdu, která v tu dobu cestovala po obloze.. Povídali jsme si o darech- kadidlu, zlatu a myrze. Nakonec jsme se všichni vyfotili. Akce se dětem moc líbila.

Related Works