Tři králové v MŠ Nový Bohumín

Dne 5. ledna nás v mateřské škole Nový Bohumín navštívil pan farář Mgr. Roman Brzezina, povídal si s námi o tradici Tří králů a následující den jsme tento svátek s dětmi oslavili. Ráno jsme začali čtením biblického příběhu, ukazovali jsme si postavy, které zde vystupovaly a pověděli si, co se daný den stalo. Také nesměla chybět ani oblíbená lidová píseň My tři králové, děti skladbu doprovodily hrou na hudební nástroje. Celé jsme to zakončili tvorbou společného obrazu Betléma a Tří králů.
Terezie Pindorová,DiS. MŠ Nový Bohumín

Related Works