Vítání podzimu v MŠ

S dětmi jsme přivítali podzim procházkou, kterou jsme spojili se sbíráním různých přírodnin. Spolu s dětmi jsme vyzdobili třídu vyrobeným ježkem a barevnými listy. Z kaštanů, které jsme nasbírali, si děti vytvořily různá zvířátka.

Related Works