Výlet do světa techniky Ostrava

Žáci naší ZŠ odloučeného pracoviště Bohumín se vypravili na exkurzi do Světa techniky v Ostravě – Vítkovicích.

Představen jim byl program Kouzelný oxid. Žáci se aktivně a s chutí zapojili do připravených pokusů.

Program se jim moc líbil. Jako odměnu za svou snahu a správně zodpovězené otázky dostali nafukovací balónky. 

Mgr. Maria Galuszková

Related Works