Výroba rukavic v ZŠ VIII Starý Bohumín

K rozvoji jemné i hrubé motoriky jsme zvolili formu malování na velký kus látky, který si žáci pomalovali pastelkami a fixy, společně jsme nastříhali a sešili. Pak si každý žák vyzkoušel tu svou rukavici nasadit na ruku.

Related Works