SPECIÁLNÍ VZDĚLÁNÍ

Škola poskytuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem  s mentálním postižením všech stupňů, s autismem a kombinovaným postižením. Ve vzdělávání uplatňujeme křesťanské hodnoty a vycházíme z biblických principů. Žáci jsou vzdělávání podle následujících vzdělávacích programů:

  1. MŠ ŠVP: „Z pohádky do pohádky“
  2. ZŠ ŠVP: „Škola pro život“
  3. SŠ ŠVP: „Praktická škola jednoletá“
  4. SŠ ŠVP: „Praktická škola dvouletá“